Академия метрологии Украины

Прошедшие события

Дата публикации : 05.20.2013

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-технічній конференції «СИСТЕМИ-2013» "TЕРМОГРАФІЯ І ТЕРМОМЕТРІЯ, МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ", яка проходитиме у Національному університеті «Львівська політехніка» 23-27 вересня 2013 року.

Метою конференції є розширення наукового інформаційного обміну між провідними спеціалістами Європи в галузі метрології та метрологічного забезпечення різних видів вимірювань, зокрема термографії та термометрії, з подальшим формуванням тематик спільних наукових досліджень та міжнародних проектів, а також залучення талановитої молоді до науково-дослідницької роботи.

Основними темами конференції є:

1. Науково-технічні аспекти термографії та термометрії. 2. Метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань

Сайт конференції

Скачать : netbeans-7.3.desktop
Дата публикации : 03.17.2014

Запрошуємо на науково-практичні семінари, які організовують Асоціація «Українські акредитовані органи з оцінки відповідності» та Академія метрології України. Вони передбачають комплексне поєднання лекційного навчання та практичної роботи.

Найбільш ефективний спосіб підготовки учасника семінарів є поєднання його само­стійної попередньої підготовки, прослуховування теоретичної частини лекцій, активної участі у дискусіях із лектором по питанням, які виникли при самопідготовці за відповід­ним напрямом та участі у практичній частині семінарів.

Лекції та практичні заняття проводять висококваліфіковані фахівці та вчені, які мають достатній досвід з питань, які висвітлюються на семінарах.

Дати проведення семінарів у м. Києві за програмами :

«Валідація методик аналітичних випробувань» 07-08 жовтня 2014р.;

 

«Оцінювання невизначеності результатів аналітичних вимірювань»  - 04-05 листопада 2014р.;

 

«Оцінювання невизначеності результатів фізико-механічних вимірювань» - 18-19 листопада 2014р.;

 

«Валідація методик калібрування» - 25-26 листопада 2014р.

 

Для участі у семінарі за певною програмою необхідно направити заповнений відповідний бланк Заявки не пізніше ніж за 7 днів до початку семінару на електронну адресу Академії метрології України.

Інформація для довідок: (068) 801-1505   Юлія Віталіївна            Е-mаіl: yulya@aer.ntu-kpi.kiev.ua

Керівник проекту: Кошева Лариса Олександрівна                          Е-mаіl: l.kosh@ukr.net тел  (050) 35 32 328

 

Додаткова інформація та бланки Заявок у файлі: Seminaru.rar

Дата публикации : 04.02.2014

 

Государственная премия Украины в области образования 2014

 

Винницкий национальный технический университет выдвинул на получение Государственной премии Украины в области образования 2014 года в номинации «Высшее образование» коллектив авторов работы «Учебно-методический комплект «Теоретическая электротехника и метрология » в составе :

1. КУХАРЧУК Василий Васильевич - доктор технических наук , профессор, заведующий кафедрой теоретической электротехники и электрических измерений института электроэнергетики и электромеханики Винницкого национального технического университета.

2. КАРПОВ Ефим Авдеевич - доктор технических наук, профессор кафедры теоретической электротехники и электрических измерений института электроэнергетики и электромеханики Винницкого национального технического университета.

3. КУЧЕРУК Владимир Юрьевич - доктор технических наук , профессор, заведующий кафедры метрологии и промышленной автоматики института автоматики и компьютерных систем управления Винницкого национального технического университета.

4 . ГРАБКО Владимир Витальевич - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой электромеханических систем автоматизации в промышленности и на транспорте института электроэнергетики и электромеханики, ректор Винницкого национального технического университета.

5. ВОЛОДАРСКИЙ Евгений Тимофеевич - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры автоматизации экспериментальных исследований факультета авиационных и космических систем национального технического университета Украины «КПИ».

6. КОШЕВАЯ Лариса Александровна - доктор технических наук, профессор кафедры биокибернетики и аэрокосмической медицины института информационно - диагностических систем национального авиационного университета.

7. КАЦЫВ Самоил Шулимович - кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической электротехники и электрических измерений института электроэнергетики и электромеханики Винницкого национального технического университета.

8. ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Николаевич - кандидат технических наук, доцент, начальник отдела информационно - технического обеспечения и защиты информации Министерства образования и науки Украины.

9. ВЕДМИЦКИЙ Юрий Григорьевич - кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической электротехники и электрических измерений института электроэнергетики и электромеханики Винницкого национального технического университета.

            Авторы данного цикла работ - ученые, известные в Украине и за ее пределами.
            
Учебно-методический комплект «Теоретическая электротехника и метрология » состоит из 4- х учебников и 5 - и учебных пособий с грифом МОН Украины .

            Цель работы заключалась в создании на уровне международных стандартов целостного комплекта современной учебной литературы для обеспечения высокого уровня преподавания цикла дисциплин, связанных с теоретической электротехникой и метрологией - основных дисциплин учебного цикла направления подготовки « Электротехника и электромеханика ».

Теоретическая электротехника и метрология составляют неотъемлемую составную часть подготовки специалистов в области технических и компьютерных наук. Но до сих пор в Украине практически отсутствуют русскоязычные учебники по теоретическим основам электротехники и метрологии. В существующих учебных Изданиях не изложены специфики методов и средств измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин, присущих только электроэнергетике и электромеханике, особенности построения микропроцессорных средств измерения частоты, разности фаз, мощности, углового положения, угловой скорости, момента инерции, динамического момента, скольжения, вибраций, не приведено примеров построения измерительных систем, систем автоматизированного контроля и технической диагностики электрооборудования, а это негативно влияет на процесс овладения теоретическим и практическим материалом со стороны студентов.

Авторский коллектив ставил целью разработать такой комплект учебно-методического обеспечения, отвечающего современным знаниям в области теоретической электротехники и метрологии, интегрированным методическим принципам и подходам к изложению материала, учел педагогический опыт ведущих университетов Украины и способствует эффективному преподаванию и обработке учебного материала и повышению качества образования.

В представленном комплекте воплощен многолетний опыт научно-педагогической деятельности авторов по созданию современной системы научно-методического обеспечения преподавания цикла дисциплин программы подготовки специалистов в области технических наук.

Подавляющее большинство состава авторского коллектива являются представителями известных в Украине научных школ по метрологии и измерительной техники, основанных профессорами Орнатским П.П. и Поджаренко В.А., и которые действуют в Национальном университете Украины «Киевский политехнический институт» и в Винницком национальном техническом университете.

Важной составляющей деятельности представленных научных школ является подготовка кадров высшей квалификации. При непосредственном участии членов авторского коллектива как научных консультантов и руководителей было защищено 6 докторских и более 25 кандидатских диссертаций. Подготовка квалифицированных научных кадров невозможна без получения качественного образования в студенческие годы. И поэтому важную роль в решении этих вопросов играют учебники и пособия учебно-методического комплекта « Теоретическая электротехника и метрология», в которых нашли свое отражение лучшие традиции и наработки этих школ.

Дата публикации : 05.20.2014

Уважаемые коллеги !

20 мая 2016 — Всемирный день метрологии

«Измерения в динамичном мире»

 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником - Всемирным днем метрологии !

 

Многолетний добросовестный труд, глубокие знания и опыт свидетельствуют про Ваш высокий профессионализм и компетентность в вопросах обеспечения единства измерений.

 

Разделяем с Вами торжественность праздника, желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, дальнейших творческих достижений , новых успехов в согласованных, прецизионных и прослеживается измерениях на благо украинского общества.

 

 

Дата публикации : 06.02.2014

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в IX Международной
научно-технической конференции

«МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»
МЕТРОЛОГИЯ–2014»),

которая состоится 15–17 октября 2014 г. в г. Харькове на базе Национального научного центра «Институт метрологии» Минэкономразвития Украины под эгидой КООМЕТ.

 

Соорганизаторы конференции:

         · Министерство экономического развития и торговли Украины;

         · Министерство образования и науки Украины;

         · Национальный научный центр «Институт метрологии»;

         · Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

         · Северо-Восточный научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

        

Цель конференции объединение усилий ученых-метрологов и производственников для стимулирования развития метрологии и внедрения ее достижений в передовые технологии.

 

На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы:

 • общая и законодательная метрология;
 • методы и методики измерений;
 • теория измерений;
 • неопределенность в измерениях;
 • калибровка и поверка;
 • сверка и передача размеров единиц физических величин;
 • эталоны и высокоточные средства измерительной техники;
 • информационно-измерительные системы, интеллектуальные измерения;
 • международное сотрудничество.

 

Участники конференции могут представить доклады по таким видам измерений: акустика; длина и угол; время и частота; ионизирующие излучения; масса и связанные с ней величины; расходометрия; оптика и лазерная техника; радиоэлектроника; температура; физическая химия; фотометрия и радиометрия; электричество и магнетизм.

         14 октября в рамках конференции «Метрология–2014» будут проводиться:

1. Школа-семинар «Введение в квантовую метрологию»;

2. Научно-практический семинар «Актуальные вопросы энергосбережения»;

3. Научно-практический семинар «Антенные измерения. Внешняя калибровка сенсоров космического базирования».

         Стоимость участия в семинаре – 300,00 грн (8 академических часов).

 

Ключевые даты:

1 июня – конечный срок приема заявок и докладов;

1 сентября – конечный срок приема заявок для участников без докладов и заявок на участие в семинаре;

1 октября – конечный срок приема платежей;

14–15 октября – заезд участников;

15 октября – открытие конференции.

 

Детальнее на сайте:  “МЕТРОЛОГИЯ–2014”

Дата публикации : 07.15.2014

Всеукраїнська студентська олімпіада з напряму підготовки  «Метрологія, стандартизація та сертифікація» - 2015

18–22 травня 2015 року у стінах Національного університету «Львівська політехніка» було проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Міністерство освіти на науки України надає право Львівській політехніці проводити Всеукраїнську студентську олімпіаду з напряму підготовки, «Метрологія, стандартизація та сертифікація» вже упродовж 5 років.

Під час урочистого відкриття Олімпіади в Актовій залі головного корпусу учасників привітали голова організаційного комітету, проректор з науково-педагогічної роботи професор Дмитро Федасюк, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології професор Микола Микийчук, завідувач кафедри метрології, стандартизації та сертифікації професор Петро Столярчук, відповідальний секретар Олімпіади доцент Наталія Гоц.

В Олімпіаді взяли участь 51 студент із 12 вищих навчальних закладів України.

Більш докладніше на сайті організаторів: http://www.lp.edu.ua/node/7903

Дата публикации : 10.09.2014

Уважаемые коллеги !Поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем работников стандартизации и метрологии в Украине и  Всемирным днем стандартов  и искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, творческого вдохновения во имя процветания нашей страны!
 С уважением,
Президент и секретариат АМУ

Дата публикации : 12.07.2014

Уважаемые аспиранты и магистры технических университетов Украины и Европы, а также ведущие украинские и зарубежные ученые в области метрологии!

Приглашаем принять участие в Международной научно-технической конференции молодых ученых в области метрологии

«Technical Using of Measurement - 2016»


Конференция будет проводиться в г.. Славское 1-5 февраля 2016 года. Во время конференции планируется проведение школы-семинара, где состоятся выступления с докладами ведущих ученых в области метрологии.

Материалы конференции в виде сборника тезисов докладов планируется опубликовать на электронном носителе. Материалы докладов, произнесенные на конференции и рекомендованы к публикации, будут опубликованы в соответствии с требованиями журнала «Метрология и приборы».

Тезисы и заявки на участие в конференции необходимо подать до 20 декабря.

Справки по телефону и электронной почте: Тел .: 067-927-08-53, natalia.gots@lp.edu.ua - Гоц Наталья Евгеньевна (ответственный секретарь)

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕЗИСАМИ КОНФЕРЕНЦИИ  !


Программа конференции:

Скачать : Program-TUM2016.pdf
Дата публикации : 12.21.2014

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ

Всеукраинской научно-технической конференции молодых ученых в области метрологии

«Technical Using of Measurement – 2015»

Согласно договоренности с польскими членами Академии метрологии Украины,

по рекомендованным докладам, есть возможность опубликовать статью на английском языке (БЕСПЛАТНО) в научно-метрическом
журнале  «Измерения, автоматика, робототехника».

Дата публикации : 10.20.2015

Глубокоуважаемый Евгений Тимофеевич !!!

От имени Академии метрологии Украины примите самые искренние поздравления
с Днем рождения  !


В обществе Вы известны как профессионал, человек компетентный, волевой и доброжелательный, который пользуется авторитетом и уважением. За Вашим плечами - многолетний опыт и признание. Ваша принципиальная позиция известна всем и вызывает глубокое уважение.

Пусть Ваша плодотворная работа, благодаря которой многие вещи находят в жизни свой смысл и константы, будет щедрой на животворные плоды, уважение и любовь. Мы, от всей души желаем, чтобы все Ваши дела были
неподвластны течению времени и смене поколений. Пусть тепло и уют
семейного очага надежно защищает Вас от жизненных неурядиц, а в
будущем Вас ждет еще много наполненных полезными делами и
земными радостями лет.

Многая лета Вам, уважаемый Евгений Тимофеевич, и пусть Ваш
жизненный опыт служат и в дальнейшем на почетной и ответственной ниве.
Желаем Вам дальнейших добрых поступков в целях великого дела!

Дата публикации : 11.06.2015

III Международная конференция

ИЗМЕРЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ

27-29 октября в Винницком национальном техническом университете (ВНТУ) состоялась III Международная конференция «Измерение, контроль и диагностика в технических системах» (ВКДТС-2 015), которую проводит кафедра метрологии и промышленной автоматики ВНТУ.

Кроме университета организаторами этой конференции выступили Академия метрологии Украины, Новый университет Лиссабона (Португалия), Технико-гуманитарная академия (г.. Бельско-Бяло, Польша), Государственное предприятие «Винницкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации», учебно-научный центр «Паллада».

Целью конференции является освещение научных достижений ведущих ученых Украины и мира в области измерения, контроля и диагностики в технических системах, а также их применение на промышленных предприятиях Украины.

 На секционных заседаниях выступили более 15 докторов технических наук и более 25 кандидатов наук. Активное участие в работе конференции приняла молодежь - аспиранты, магистранты и студенты. Для участия в обсуждении теоретических и практических проблем подали заявки около 90 участников из разных регионов Украины: Киева, Харькова, Хмельницкого, Днепропетровска, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Житомира. Среди иностранных участников - ученые из Узбекистана и Сенегала.

 Начал конференцию ректор университета Владимир Грабко приветственным словом, пожелав всем участникам научных успехов. Он отметил, что конференция уже стала традиционной и пользуется большой популярностью среди ученых, работающих в области метрологии и информационно-измерительных технологий. Владимир Грабко вручил грамоты почетному профессору ВНТУ, президенту Академии метрологии Украины Евгению Володарскому за весомый вклад в подготовку научных кадров ВНТУ и генеральному директору «Винницастандартметрология» Андрею Астахову за весомый вклад в развитие материальной базы кафедры метрологии и промышленной автоматики ВНТУ и помощь в проведении конференции. Он отметил, что на «Винницастандартметрология» работает 55 выпускников кафедры метрологии и промышленной автоматики, которые получили качественное образование. Андрей Астахов получил от президента Академии метрологии Украины Евгения Володарского диплом академика АМУ.

Приветственное слово также сказали проректор по научной работе ВНТУ, профессор Сергей Павлов и декан факультета компьютерных систем и автоматики, профессор Олег Бисикало. Продолжил пленарное заседание почетный профессор ВНТУ Евгений Володарский с докладом «Метрология - наука об измерениях и их применение».

 Доцент кафедры автоматики и информационно-измерительной техники Владимир Папинов рассказал о созданной современной межкафедральной лаборатории факультета компьютерных систем и автоматики ВНТУ «Многофункциональный учебный компьютеризированный комплекс средств промышленной микропроцессорной техники».

Завершил пленарное заседание своим докладом «Элементы теории измерительного контроля параметров биотехнической системы доения» доцент кафедры метрологии и промышленной автоматики Павел Кулаков.
 

По направлениям работы конференции работали четыре секции:
1. Теоретические основы измерений, контроля и технической диагностики.
2. Первичные измерительные преобразователи. Приборы и методы контроля и диагностики.
3. Метрологическое обеспечение средств измерений, контроля и диагностики.
4. Математическое моделирование процессов в средствах измерения, контроля и диагностики. Информационно-измерительные системы.


Фоторепортаж   http://photo.vntu.edu.ua/album/17

Дата публикации : 11.16.2015

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 года, в которых принимали участие

члены Академии метрологии Украины

 

Международная конференция

Podstawowe Problemy Metrologii (PPM’15),

5-8 июня 2015 г., Косцелиско (Польша).

 

Приняли участие члены Академии метрологии Украины:

 • президент Академии, д.т.н., проф.Е.Т. Володарский;
 • д.т.н., проф. Л.А. Кошевая, д.т.н.,
 • проф. Гоц Н.Е.;
 • PhD, доцент Zygmunt Warsza

как докладчики, представившие 3 доклада;

 • Dcs.TadeushSkubis

как представитель принимающей стороны – член оргкомитета конференции.

 

25 юбилейный Симпозиум с международным участием

«Метрология и метрологическое обеспечение»,

7-10 сентября 2015 г., Созополь (Болгария).

 

Приняли участие члены Академии метрологии Украины:

 • президент Академии, д.т.н., проф. Володарский,
 • д.т.н., проф. Кошевая.

В состав организационного комитета конференции входят Члены Академии:

 • Dcs. Христо Радев;
 • PhD. Иван Каджибашев.

Дата публикации : 12.24.2015

 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в

7-й Международной научно-технической конференции
"Сенсорная электроника и микросистемные технологии"
(СЭМСТ-7)
(с выставкой разработок и промышленных образцов сенсоров)

"СЕМСT-7", Украина, Одесса, 30 мая - 3 июня 2016

 


Целью конференции и выставки является рассмотрение достижений в этой области и широкое обсуждение современных проблем в различных направлениях сенсорики.

Председатель конференции профессор Смынтына В.А. (Одесса, Украина)
Заместитель председателя профессор Д'Амико А. (Рим, Италия)
Заместитель председателя член-корреспондент НАНУ Беляев А.Е. (Киев, Украина)
Заместитель председателя член-корреспондент НАНУ Литовченко В.Г. (Киев, Украина)
Ученый секретарь профессор Лепих Я.И. (Одесса, Украина)

Научные направления конференции:

1. Физические, химические и другие явления, на основе которых могут быть созданы сенсоры
2. Проектирование и математическое моделирование сенсоров
3. Сенсоры физических величин
4. Химические сенсоры
5. Биосенсоры
6. Радиационные, оптические и оптоэлектронные сенсоры
7. акустоэлектронных сенсоры
8. Наносенсоры (физика, материалы, технология)
9. Сенсоры и информационные системы
10. Материалы для сенсоров
11. Технологические проблемы сенсоров
12. микросистемной технологии (MST, LIGA-технология и др.)
13. Деградация, метрология и аттестация сенсоров

Тезисы докладов будут изданы перед началом работы конференции.

Первое информационное сообщение:

Скачать : СЕМСТ-7.doc
Дата публикации : 06.01.2016

Шановний Богдане Івановичу !

Колектив Академії метрології України

щиро вітає Вас з ЮВІЛЕЄМ !!!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Сонця бажаєм на землі й на обрії,
Долі бажаємо щедрої та доброї!
Хай мрії Ваші всі збуваються,
Бажаєм усього, що щастям називається !

Дата публикации : 07.12.2016

Шановні  колеги!

 

 ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

на  базі кафедри приладобудування  6-7  жовтня  2016  року  проводить  у  місті  Луцьку другу  всеукраїнську  науково-практичну  конференцію  “Приладобудування  та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку”.

Метою конференції є обмін науково-технічною  інформацією, встановлення ділових та особистих стосунків між вченими України в області технології машино- та приладобудування, метрологічного  забезпечення  виробничих  процесів  та  новітніх  інформаційно-вимірювальних технологій,  виявлення  нових  можливостей,  кооперації  та  об’єднання  зусиль  у  реалізації спільних проектів.

Необхідність та корисність таких зустрічей підтверджує велика кількість конференцій, симпозіумів, семінарів, що відбуваються в Україні та за  її межами кожного року. При цьому конференція  має  за  мету  згуртування  та  творче  піднесення  молодої  прогресивної  генерації вчених України.

Оргкомітет сподівається, що конференція надасть розвитку співпраці молодих вчених, буде сприяти досягненню поставленої мети та розвитку перспективних зв’язків.

Оргкомітет  запрошує  взяти  участь  у  роботі  конференції,  виступити  з  доповідями  та повідомленнями науковців Вашого навчального закладу.

 

Основні наукові напрями конференції

1.  Прилади та системи біомедичних технологій.

2.  Прогресивні технологічні процеси в машино- та приладобудуванні.

3.  Проблеми  технологічного  менеджменту  та  сервісного

обслуговування  медичної техніки.

4.  Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології, стандартизація

та сертифікація.

 

Робочі мови конференції – українська, російська та англійська

 

Матеріали конференції

Тези конференції будуть оформлені у вигляді окремого електронного збірника та розміщені для завантаження на сайті наукового збірника «Перспективні технології та прилади».

Для  ухвалення  рішення  про  включення  представників  Вашого  навчального  закладу  до складу учасників конференції просимо до 15 вересня 2016 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку на участь. Для своєчасної підготовки матеріалів конференції необхідно до 22 вересня 2016 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету тези доповіді. Вимоги, щодо оформлення тез буде подано у другому інформаційному повідомленні.

Всі  витрати  пов’язані  з  організацією  та  проведенням  конференції  (інформаційні повідомлення, роздатковий матеріал, оренда приміщень для проведення конференції, тощо) за рахунок оргкомітету. Проживання, харчування та проїзд учасників за власний кошт.

За  тематикою  конференції  планується  видання  та  публікація  повних  текстів  доповідей (статей) у науковому збірнику «Перспективні технології та прилади».

 

Адреса оргкомітету

Україна,  43018,  м.  Луцьк,  вул.  Потебні,  56,  Луцький  національний технічний  університет, технологічний факультет, кафедра приладобудування.

Тел.: (0332) 26-49-43.

Моб.: 050 57-57-309, 067 769-88-01.

(контактна особа: Заблоцький Валентин Юрійович).

E–mail: confkptm@gmail.com

 

Дата публикации : 11.29.2016

Уважаемые аспиранты и магистры технических университетов Украины и Европы, а также ведущие украинские и зарубежные ученые в области метрологии!

Академия метрологии Украины

Национальный университет «Львовськая политехника»

ГП «Научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управлящих систем» (НИИ «Система»)

Национальный технический университет Украины

«КПИ им. И. Сикорского»


Приглашаем принять участие в Международной научно-технической конференции молодых ученых в области метрологии

«Technical Using of Measurement - 2017»


Конференция будет проводиться в г.. Славское 24-29 января 2017 года. Во время конференции планируется проведение школы-семинара, где состоятся выступления с докладами ведущих ученых в области метрологии.

Материалы конференции в виде сборника тезисов докладов планируется опубликовать на электронном носителе. Материалы докладов, произнесенные на конференции и рекомендованы к публикации, будут опубликованы в соответствии с требованиями журнала «Метрология и приборы».

Тезисы и заявки на участие в конференции необходимо подать до 20 декабря.

Справки по телефону и электронной почте: Тел .: 067-927-08-53, natalia.gots@lp.edu.ua - Гоц Наталья Евгеньевна (ответственный секретарь)


Программа конференции:

Скачать : zaproshennya.zip

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академия метрологии Украины. Все права защищены.