Академия метрологии Украины

Учебно-научный институт «Образование в области измерения и приборостроения» (УНИ ОИП)

Дата публикации : 03.05.2018

Директор ННІ ОВП Академік АМУ,

Заслужений винахідник України, д-р техн. наук, професор

Богомья Володимир Іванович.

Богомья В. І. у 1987 році закінчив Ростовське вище військове командне-інженерне училище ракетних військ за спеціальністю „Радіотехнічні системи комплексів” з присвоєнням кваліфікації радіоінженера.

Доктор технічних наук з 2014 року.  Професор зі спеціальності 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (2016).

З 2014 року по 2017 року працював у ДП «Науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» на посаді ректора інституту підготовки фахівців, де організовував процес підвищення кваліфікації фахівців з технічного регулювання і оцінювання відповідності та з метрології. За роки його керівництва біля 1000 фахівців з метрології підвищили свою кваліфікацію у ДП «УкрНДНЦ».

Виконував обов’язки заступника головного редактора науково-технічного журналу «Стандартизація, сертифікація та якість», який у 2017 році увійшов в перелік наукових фахових видань України.

Основні наукові інтереси Богом҆ї Володимира Івановича пов'язані з дослідженнями по підвищенню ефективності експлуатації засобів транспорту, оцінюванню невизначеності і похибок вимірювань, засобів вимірювальної техніки, компетентності вимірювальних, випробувальних, та калібрувальних лабораторій, з розробленням методик вимірювань та випробувань.

Основна сфера діяльності в даний час – підготовка кадрів вищої кваліфікації, підвищення кваліфікації фахівців з метрології: організація проведення лекцій, семінарів в галузі метрології, стандартизації, оцінювання відповідності продукції та систем управління якістю, видання збірників наукових праць (фахові видання України та видання, які входять у міжнародні наукометричні бази).

Наказом Президента Академії метрології України проф. Володарським Є.Т. від 22.02.2018 № 3/2018. призначений директором ННІ ОВП.

ННІ ОВП є відокремленим підрозділом АМУ, не є юридичною особою, має статус неприбуткового, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про об'єднання громадян», «Про метрологію і метрологічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законодавчими актами України й нормативними документами, що регулюють діяльність неприбуткових організацій, цим Положенням й здійснює свою діяльність в межах Статуту АМУ.

Мета створення ННІ ОВП – задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів вчених вищої кваліфікації, сприяння розвитку та формуванню програм науково-технічного прогресу в галузі створення і вдосконалення наукоємних та новітніх технологій у сфері вимірювань та приладобудування.

Інститут створюється і діє на засадах добровільності, самоврядування, законності, відсутності майнового інтересу, прозорості, відкритості, публічності в роботі і підзвітності органів управління.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ діяльності ННІ ОВП:

- проведення науково-методичної, освітньої й організаційної діяльності, спрямованої на розвиток теоретичної, законодавчої та прикладної метрології,

- сприяння реалізації робіт щодо розроблення та розвитку організаційних основ і науково-технічних програм підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з метрології,

- організація та проведення різноманітних заходів щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з метрології, а саме науково-технічних та науково-практичних конференцій, навчальних семінарів, заходів з обміну досвідом, нарад, курсів підвищення кваліфікації спеціалістів, викладачів закладів освіти,

- підтримка вільного обміну досвідом, знаннями та інформацією у сфері метрології та приладобудуванні, забезпечення доступу до інформації та знань у цієї сфері фахівців різних галузей національної економіки, соціальної сфери та освіти,

- підвищення кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду спеціалістів, працюючих у сфері метрології та приладобудування (науковців, співробітників метрологічних служб підприємств та організацій),

- здійснення науково-методичного й організаційного забезпечення підготовки метрологів і підвищення кваліфікації спеціалістів, працюючих у галузі метрології та приладобудування,

- надання консультативних послуг з підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академия метрологии Украины. Все права защищены.