Академия метрологии Украины

Биография

Дата публикации : 10.19.2014

ВОЛОДАРСЬКИЙ ЄВГЕН ТИМОФІЙОВИЧ

 

Володарський Євген Тимофійович народився 20 жовтня 1944 р. У м. Горький (нині Нижній Новгород)(Росія)

У 1967 закінчив факультет автоелектронного приладобудування Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка»

З 1968 р. працює у Київському політехнічному інституті: молодший науковий співробітник (1968-1972), старший викладач (1972-1975), доцент (1975-1989), професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень (з 1989).

З 2001 р. працює професором кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного авіаційного університету.

У 1972 р. захистив дисертацію за темою «Дослідження і розробка широкосмугових перетворювачів з адитивною корекцією похибок» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  за спеціальністю «електровимірювальна техніка»

У 1988 р. захистив дисертацію за темою «Структурно-алгоритмічні методи підвищення достовірності» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи»

Приймає активну участь у розбудові освіти в Україні. Голова робочої групи, основний виконавець Галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика та Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за напрямом 0913 – Метрологія та вимірювальна техніка».

 Секретар науково-методичної комісії Міносвіти і науки України з галузі знань «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології».

Є одним із засновників напряму підвищення точності вимірювань та вірогідності контролю структурно-алгоритмічними методами.

Член експертної ради ВАК України, член 3 спеціалізованих експертних рад по захисту дисертацій.

Голова підкомітету «Метрологія» Технічного комітету Національного агентства з акредитації України. Автор науково-методичних розробок з оцінювання невизначеності результатів випробувальних лабораторій при їх акредитації відповідно до Європейських норм і стандартів.

Активно сприяє розвитку міжнародних наукових зв’язків. Член Виконкому секції «Україна» Міжнародного інституту інженерів електриків і електронників (ІЕЕЕ), почесний член ІЕЕЕ. Як член організаційного комітету від України приймає участь у підготовці багатьох міжнародних конференцій.

Дійсний член Міжнародної метрологічної академії, Президент Академії метрології України (2012); Почесний професор Вінницького національного технічного університету (2010).

Підготував 6 докторів та 11 кандидатів наук. Плідно працює з аспірантами та студентами, залучаючи їх до виконання актуальних практичних дослідницьких завдань. Студентські наукові роботи, які були виконанні під його керівництвом, були удостоєні премій, серед яких є Перша, на всеукраїнському конкурсі студентських робіт. За активну роботу зі студентами, розвиток їх наукового потенціалу має Подяку Міністра освіти і науки України.

Виконує великий обсяг навчально-методичної роботи. Підготував цикли лекцій та лабораторних робіт з використанням новітніх моделюючих технологій, з теорії та практики застосування автоматизованих систем контролю та випробування.

За високі показники у науково-освітянській діяльності присвоєно звання Заслуженого викладача НТТУ «КПІ».

Автор понад 230 наукових праць, винаходів, патентів, серед яких три монографії, чотири навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України: «Метрологічне забезпечення вимірювань та контролю» (2001), «Основи науково-дослідної роботи» (2006), «Основы управления качеством продукции» (2006), «Статистична обробка даних» (2008). У складі авторського колективу підготував до видання підручник з грифом Міністерства освіти і науки України «Основи метрології та вимірювальної техніки».

Має двох дітей та 8 онуків.

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академия метрологии Украины. Все права защищены.